Urządzenia odciągowe

Urządzenia odciągoweRL 350 | Ø 350 mm
Odciągarko-odpylarka

 • Maks. strumień objętości: 8000 m³/h
 • Znamionowy strumień objętości: 20 m/sek, 6950 m³/h
 • Podciśnienie: 2630 Pa
 • Powierzchnia filtracyjna: 71 m²
 • Średnica króćca odciągu: 350 mm
 • Resztkowa zawartość pyłu: <0,1 mg/m³
RL 300 | Ø 300 mm
Odciągarko-odpylarka

 • Maks. strumień objętości: 6000 m³/h
 • Znamionowy strumień objętości: 20 m/sek, 5090 m³/h
 • Podciśnienie: 2680 Pa
 • Powierzchnia filtracyjna: 50 m²
 • Średnica króćca odciągu: 300 mm
 • Resztkowa zawartość pyłu: <0,1 mg/m³
RL 250 | Ø 250 mm
Odciągarko-odpylarka

 • Maks. strumień objętości: 5000 m³/h
 • Znamionowy strumień objętości: 20 m/sek, 3540 m³/h
 • Podciśnienie: 2500 Pa
 • Powierzchnia filtracyjna: 50 m²
 • Średnica króćca odciągu: 250 mm
 • Resztkowa zawartość pyłu: <0,1 mg/m³


RL 200 | Ø 200 mm
Odciągarko-odpylarka

 • Maks. strumień objętości: 4000 m³/h
 • Znamionowy strumień objętości: 20 m/sek, 2300 m³/h
 • Podciśnienie: 2380 Pa
 • Powierzchnia filtracyjna: 20 m²
 • Średnica króćca odciągu: 200 mm
 • Resztkowa zawartość pyłu: <0,1 mg/m³
RL 160 | Ø 160 mm
Odciągarko-odpylarka

 • Maks. strumień objętości: 3200 m³/h
 • Znamionowy strumień objętości: 20 m/sek, 1450 m³/h
 • Podciśnienie: 2200 Pa
 • Powierzchnia filtracyjna: 10 m²
 • Średnica króćca odciągu: 160 mm
 • Resztkowa zawartość pyłu: < 0,1 mg/m³
RL 140 | Ø 140 mm
Odciągarko-odpylarka

 • Maks. strumień objętości: 2500 m³/h
 • Znamionowy strumień objętości: 20 m/sek, 1108 m³/h
 • Podciśnienie: 2200 Pa
 • Powierzchnia filtracyjna: 10 m²
 • Średnica króćca odciągu: 140 mm
 • Resztkowa zawartość pyłu: < 0,1 mg/m³


RL 125 | Ø 125 mm
Odciągarko-odpylarka

 • Maks. strumień objętości: 1900 m³/h
 • Znamionowy strumień objętości: 20 m/sek, 900 m³/h
 • Podciśnienie: 2350 Pa
 • Powierzchnia filtracyjna: 5 m²
 • Średnica króćca odciągu: 125 mm
 • Resztkowa zawartość pyłu: < 0,1 mg/m³