Prasy do forniru

Prasy do forniruHVP Typ 1
Prasa do forniru

  • Z płytami elektrycznymi Elkom®
  • Temperatura prasowania do 120° C

HVP Typ 2
Prasa do forniru

  • Z podgrzewaniem wodnym
  • Temperatura prasowania do 90° C

HVP Typ 3
Prasa do forniru

  • Z termicznym podgrzewaniem olejowym
  • Temperatura prasowania do 120° CHVP Typ 4
Prasa do forniru

  • Do podłączenia do istniejącego systemu grzewczego
  • Temperatura prasowania do 90° C